Trang thông tin điện tử - UBND xã Hòa An

chủ đề mới tạo Xem nhiều hơn

Chưa có tin nào thuộc chủ đề này được xuất bản!

Cải cách hành chính Xem nhiều hơn

Chưa có tin nào thuộc chủ đề này được xuất bản!

Tin tức sự kiện Xem nhiều hơn

TRAO HỌC BỔNG CHO HỌC SINH NGHÈO HIẾU HỌC

TRAO HỌC BỔNG CHO HỌC SINH NGHÈO HIẾU HỌC Sáng ngày 06/01/2023, Uỷ ban nhân dân xã Hòa An, phối hợp Quỹ khuyến học khuyến tài Đông A tổ chức Lễ trao học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi" họ Trần " trên địa bàn xã Hòa An. Cụ thể, có 15 em học sinh nghèo vượt ...

HĐND và MTTQ Xem nhiều hơn

Chưa có tin nào thuộc chủ đề này được xuất bản!

Công an và Quân sự Xem nhiều hơn

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG AN - QUÂN SỰ NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CÔNG AN - QUAN SỰ NĂM 2023

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG AN - QUÂN SỰ NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CÔNG AN - QUAN SỰ NĂM 2023 Chiều ngày 27/12/2022 tại hội trường UBND xã, Công an và Quân sự đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an - Quân sự năm 2022 và triển khai công tác Công an - Quân sự năm 2023. Tại hội nghị tổng kết Công an - Quân sự ...

Hoạt động các đoàn thể Xem nhiều hơn

Chưa có tin nào thuộc chủ đề này được xuất bản!