Danh sách văn bản

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành Thao tác
1 620/TTCH 05/09/2021 Lịch trực trung tâm chỉ huy về công tác phòng chống dịch Covid-19 (từ 05/9/2021-15/9/2021) UBND xã Hòa An
2 611/TB-UBND 27/08/2021 Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2021 UBND xã Hòa An
3 123 19/11/2020 Về việc xin hỗ trợ bắt cầu rạch Cái Da ấp Hòa Khánh, xã Hòa An UBND xã Hòa An
123>Last ›