STT Thủ tục Đơn vị giải quyết Mức độ
1 Lĩnh Vực Đất Đai UBND xã Hòa An 2