HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG AN - QUÂN SỰ NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CÔNG AN - QUAN SỰ NĂM 2023

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG AN - QUÂN SỰ NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CÔNG AN - QUAN SỰ NĂM 2023

Ngày đăng 30-12-2022
Chiều ngày 27/12/2022 tại hội trường UBND xã, Công an và Quân sự đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an - Quân sự năm 2022 và triển khai công tác Công an - Quân sự năm 2023. Tại hội nghị tổng kết Công an - Quân sự đã trao tặng: Đồi với Công an trao 2 kỷ niệm chương cho 2 đồng chí có nhiều đóng góp trong năm 2022 và trao tặng giấy khen cho 2 tập thể và 9 cá nhân hoàn thành tốt trong năm 2022 Đối với Quân sự trao tặng giấy khen cho 2